LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2024

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2024':

- Pasmo biodrowo-piszczelowe jest strukturą łącznotkankową odchodzącą od między innymi mięśni ........
- Przeciwwskazaniem do wykonywania masażu klasycznego mięśni przykręgosłupowych jest ........
- Siła bodźca w masażu klasycznym powinna być stosowana ........
- Która pozycja pacjenta i sposób stabilizacji pozycji są prawidłowe podczas masażu mięśnia mostkowo- obojczykowo-sutkowego? ........
- Ocena układu mięśnia piersiowego większego w masażu tensegracyjnym obejmuje między innymi ocenę wrażliwości uciskowej na ........
- Zespół objawów w postaci nagłego bólu okolicy lędźwiowej, promieniującego do pośladka, tylnej powierzchni uda i podudzia oraz stopy nazywa się ........
- W przypadku sportowca z entezopatią mięśnia podkolanowego należy zastosować ........
- Masując grzbiet nie opracowuje się mięśnia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.01-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: