LOGOWANIE

Kwalifikacja MS3 - STYCZEŃ 2024

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS3 - STYCZEŃ 2024':

- Celem analizy stanu zagrożenia VIP-a przede wszystkim jest ustalenie ........
- Pracownik ochrony po dokonaniu ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego, powinien niezwłocznie ........
- Pracownik ochrony pełniący służbę na terenie obiektu nie jest uprawniony do ........
- Współpraca służb porządkowych i służb informacyjnych organizatora imprezy masowej z Policją powinna polegać głównie na ........
- Kto, w przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, ochranianej przez wewnętrzną służbę ochrony może wykonywać czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany? ........
- Koncepcyjne przygotowanie trasy konwoju polega na ........
- Jaka maksymalna ilość jednostek obliczeniowych może być transportowana bankowozem typu A bez udziału pojazdu ubezpieczającego? ........
- Kontaktron, to czujka magnetyczna, której zasada działania polega na zmianie położenia mikrostyków pod wpływem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: