LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2024

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2024':

- Pacjent z paraplegią ma przede wszystkim trudności ........
- Opiekun medyczny wykorzystując skalę Lawtona może ocenić możliwości i ograniczenia podopiecznego między innymi w zakresie ........
- W przypadku zgłoszenia przez podopieczną, zamieszkałą w domu pomocy społecznej, pobolewania i pieczenia w trakcie oddawania moczu, opiekun medyczny powinien ........
- Pacjentka ma założony wyciąg bezpośredni na kończynie dolnej. W celu umożliwienia jej wypróżnienia należy ........
- Podopieczny oparzył rękę wrzątkiem. Opiekun medyczny udzielając pierwszej pomocy, powinien ........
- W której kolejności opiekun medyczny powinien zdjąć i założyć koszulę pacjentowi z niedowładem lewostronnym? ........
- Pacjentce unieruchomionej w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn opiekun medyczny powinien wykonywać zmianę pozycji ciała w ciągu dnia w odstępach wynoszących co najmniej ........
- W planie opieki nad niesamodzielną, leżącą podopieczną z rozpoznanym problemem zaparć atonicznych, opiekun medyczny powinien uwzględnić między innymi podaż produktów z diety ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-SG-24.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: