LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2024

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2024':

- Wełna mineralna umieszczona między krokwiami, bezpośrednio nad okładziną systemu suchej zabudowy poddasza użytkowego, pełni funkcję izolacji ........
- Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do metalowego rusztu należy używać ........
- Składnikiem nadającym farbom lepkość jest ........
- Do pomalowania ściany o wymiarach 4,0 × 2,5 m potrzeba 1,25 litra farby. Jaki będzie koszt dwukrotnego pomalowania tej ściany przy cenie jednostkowej farby 30,00 zł/litr? ........
- Podłoże uprzednio pomalowane farbą emulsyjną przed przyklejeniem do niego tapety należy ........
- Tapety bez raportu przycina się z rolki na wysokość tapetowanej powierzchni ściany z naddatkiem wynoszącym 6÷10 cm. Na jaką długość można przyciąć bryt tapety przy wysokości tapetowania 2,35 m? ........
- Warstwa izolacji akustycznej stropu międzypiętrowego, którego przekrój pionowy przedstawiono na rysunku, jest wykonana ........
- Przed przyklejeniem na monolitycznej ścianie betonowej okładziny z kamienia należy wykonać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.04-SG-24.01