LOGOWANIE

Kwalifikacja AU20 - CZERWIEC 2023

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU20 - CZERWIEC 2023':

- Oblicz cenę sprzedaży netto zmywarki przy założeniu, że cena zakupu netto wynosi 1 250,00 zł, a narzut w wysokości 20% liczony jest od ceny zakupu netto. ........
- W celu uzyskania informacji od sprzedawcy na temat oferowanych przez niego towarów, ich cen i warunków sprzedaży, należy wysłać do kontrahenta ........
- Urządzeniem usprawniającym bieżącą i systematyczną kontrolę stanu ilości towarów jest ........
- Przedstawiony na ilustracji piktogram, umieszczany na opakowaniach, oznacza ........
- Lampki choinkowe należy zaliczyć do grupy artykułów ........
- Na podstawie zamieszczonego wykresu ustal, jaki odsetek stanowią klienci, którzy bardzo ostrożnie nastawieni są do nowości, czyli nabywają produkt jako ostatni. ........
- W celu potwierdzenia transakcji kupna-sprzedaży na kasie fiskalnej należy wydrukować ........
- Ile wyniesie kwota podatku VAT, jeżeli wartość netto towaru to 27 500,00 zł, a towar objęty jest 8% stawką podatku VAT? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.20-SG-23.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: