LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2013


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2013':

- Concierge to pracownik ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące całodzienne wyżywienie dla swoich klientów, to ........
- Do obiektów hotelarskich według ustawy o usługach turystycznych nie zalicza się ........
- Organizacja zajmująca się schroniskami młodzieżowymi to ........
- Co oznacza skrót PTTK? ........
- Pranie, prasowanie, czyszczenie bielizny i odzieży gości obowiązuje w hotelach ........
- Cztery kategorie oznaczone gwiazdkami ustala się dla ........
- Do grupy hotelowych usług towarzyszących zalicza się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2013