LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2013':

- Concierge to pracownik ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące całodzienne wyżywienie dla swoich klientów, to ........
- Do obiektów hotelarskich według ustawy o usługach turystycznych nie zalicza się ........
- Organizacja zajmująca się schroniskami młodzieżowymi to ........
- Co oznacza skrót PTTK? ........
- Pranie, prasowanie, czyszczenie bielizny i odzieży gości obowiązuje w hotelach ........
- Cztery kategorie oznaczone gwiazdkami ustala się dla ........
- Do grupy hotelowych usług towarzyszących zalicza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: