LOGOWANIE

Kwalifikacja B5 + B6 + B7 - CZERWIEC 2023


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B5 + B6 + B7 - CZERWIEC 2023':

- Wełna mineralna umieszczona między krokwiami, bezpośrednio nad okładziną systemu suchej zabudowy poddasza użytkowego, pełni funkcję izolacji ........
- Zgodnie z danymi w tabeli, podczas wykonywania okładziny z potrójną warstwą opłytowania należy zachować maksymalny rozstaw wkrętów mocujących pierwszą warstwę płyt gipsowo-kartonowych, wynoszący ........
- Na której ilustracji przedstawiono element służący do połączenia ze sobą prolili CD 60 podczas wykonywania rusztu pod sufit podwieszany o konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej? ........
- Do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej do stalowego rusztu należy użyć ........
- Odczytaj z tabeli maksymalną wysokość okładziny ściennej z podwójnym opłytowaniem, którą można wykonać z profili CW 75. ........
- Podłoża drewniane, narażone na działanie czynników atmosferycznych, należy ........
- Przedstawiony na rysunku znak, umieszczony na opakowaniu wyrobu budowlanego, oznacza, że produkt jest ........
- W celu uzyskania farby o barwie zielonej należy połączyć ze sobą w odpowiednich proporcjach farby w kolorach ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO