LOGOWANIE

Kwalifikacja GIW13 - CZERWIEC 2023

(Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja GIW13 - CZERWIEC 2023':

- Odległość otworu wiertniczego od napowietrznych linii wysokiego napięcia powinna wynosić co najmniej 1,5 wysokości wieży lub masztu, lecz nie mniej niż ........
- Z przedstawionego fragmentu projektu rurowania i cementowania kolumny rur okładzinowych wynika, że kolumna rur okładzinowych będzie cementowana ........
- Przed rozpoczęciem zabiegu uszczelnienia kolumny rur okładzinowych, na wiertni należy zgromadzić odpowiednią ilość ........
- W celu określenia daty ostatniego przesunięcia liny wiertniczej należy przeanalizować dane zawarte w ........
- Wykonywany w otworze wiertniczym zabieg o nazwie "wanna olejowa" stosowany jest w celu ........
- Nazwa "paker" w wiertnictwie używana jest w odniesieniu do ........
- Na wykresie rozkładu ciśnienia dennego podczas opróbowania otworu wiertniczego rurowym próbnikiem złoża, rozpoczynający się w punkcie 1 spadek ciśnienia spowodowany jest ........
- W jakiej jednostce podaje się w raporcie płuczkowym grubość osadu iłowego, mierzoną po wykonaniu pomiaru filtracji płuczki wiertniczej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: