LOGOWANIE

Kwalifikacja R14 - CZERWIEC 2023

(Użytkowanie zasobów leśnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R14 - CZERWIEC 2023':

- Na podstawie załączonego opisu taksacyjnego podaj, ile wynosi wskaźnik zadrzewienia drzewostanu? ........
- Zmierzona w terenie szerokość działki wyniosła 125 m. Na mapie w skali 1:5 000 odpowiada jej odcinek o długości ........
- Wskazany strzałką na mapie znak (kasownik) oznacza, że przebiegająca przez pododdział "b" droga ........
- Miąższość 80 sztuk żerdzi sosnowych grupy S3b o średnicy 10 - 11 cm wynosi ........
- Drzewostan IVB klasy wieku mieści się w przedziale wiekowym ........
- Stosowane w budownictwie, najbardziej trwałe i odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne
(wg. Krzysika) jest drewno ........
- Na ilustracji przedstawiono tyczenie prostej metodą ........
- Jaki jest stopień trudności prac przy wykonywaniu trzebieży późnych na terenach nizinnych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: