LOGOWANIE

Kwalifikacja AU55 - PAŹDZIERNIK 2016

(Drukowanie cyfrowe i obróbka druków)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU55 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Nadruki reklamowe na samochód drukuje się ploterowo z wykorzystaniem atramentów ........
- Którą rozdzielczość bitmapy o rozmiarze 105 x 148 mm należy zastosować do druku cyfrowego w formacie A4? ........
- W którym kierunku należy przesunąć prowadnicę końca papieru, aby zmniejszyć format drukowania? ........
- Jeżeli podczas druku laserowego zaobserwowano "efekt ducha", to na wydrukach należy dostosować do podłoża ........
- Ile złamów należy wykonać, aby uzyskać składkę jak na ilustracji? ........
- W dyszach drukujących piezoelektrycznych bąbelek atramentu jest wystrzeliwany przez ........
- Ilu bitową głębię otrzymamy przez przekonwertowanie trzykanałowego 24-bitowego obrazu RGB do przestrzeni CMYK? ........
- Ile linii zadrukowuje w jednym przebiegu głowica ukazana na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: