LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2013':

- W której relacji na rynku elektronicznym stroną inicjatywną jest klient w stosunku do administracji publicznej? ........
- Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych należy do czynności ........
- Do kosztów materialnych zalicza się ........
- Do grupy X w analizie zapasów XYZ zaliczane są produkty ........
- Stawki za przejazd 1 km płatnej drogi krajowej, zgodnie z system viaTOLL obowiązującym od 1 lipca 2011 r., uzależnione są od ........
- Wózek podnośnikowy ręczny przedstawiony jest na rysunku ........
- Umowa, która zawiera wytyczne, w jakiej temperaturze należy transportować dany artykuł żywnościowy oraz jakie w tym celu warunki termicznie powinien spełniać środek transportu, to konwencja ........
- Analiza ABC jest wykorzystywana w magazynowaniu do rozmieszczenia towarów w strefie składowania. Udziały poszczególnych grup wynoszą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: