LOGOWANIE

Kwalifikacja MS18 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS18 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do instrumentarium tnącego należą: ........
- Po zmieszaniu 28,5 l wody oraz 1 500 ml środka dezynfekcyjnego otrzymuje się roztwór użytkowy o stężeniu ........
- Jak jest oznaczony preparat przeznaczony do dezynfekcji wysokiego poziomu? ........
- Przedstawiony na ilustracji test z naniesioną substancją wskaźnikową kompatybilną ze składem krwi ludzkiej, umieszczony w plastikowej obudowie, jest testem przeznaczonym do kontroli ........
- Przed zastosowaniem oleju do konserwacji, modułowe instrumenty muszą być ........
- Przedstawiona na ilustracji kaseta STERRAD, zawierająca 58% roztwór nadtlenku wodoru, wkładana jest do sterylizatora ........
- Sprzęt medyczny nie może być opakowany oraz musi być natychmiast użyty po sterylizacji ........
- Przedstawione na ilustracji plomby do kontenerów można zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: