LOGOWANIE

Kwalifikacja Z20 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z20 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do instrumentarium tnącego należą: ........
- Czas degazacji po procesie sterylizacji tlenkiem etylenu nie zależy od ........
- Na ilustracjach przedstawiono ........
- Spektrum działania środka dezynfekcyjnego oznakowane na opakowaniu B (w tym MRSA), oznacza działanie na bakterie łącznie ........
- Które parametry dezynfekcji maszynowej bronchofiberoskopu są obowiązujące? ........
- Przedstawiony na ilustracji test z naniesioną substancją wskaźnikową kompatybilną ze składem krwi ludzkiej, umieszczony w plastikowej obudowie, jest testem przeznaczonym do kontroli ........
- Wskaźniki chemiczne monitorujące parametry dezynfekcji termicznej kontrolują ........
- Ilustracja przedstawia zgrzewarkę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.20-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: