LOGOWANIE

Kwalifikacja MS21 - CZERWIEC 2014

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS21 - CZERWIEC 2014':

- W garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz w garażach wielokondygnacyjnych muszą być stosowane hydranty wewnętrzne z wężem ........
- Przejście ewakuacyjne w obiekcie nie powinno prowadzić łącznie przez więcej pomieszczeń niż ........
- Co należy zrobić, aby zminimalizować zagrożenie podczas akcji ratownictwa chemicznego, kiedy rozlewisko substancji o powierzchni ok. 60 m2 oznakowane jest pomarańczową tablicą ADR kodem Kemlera 336? ........
- W czasie pożaru intensywnie podgrzewany jest zbiornik z gazem płynnym propan-butan. Jakie zjawisko może być konsekwencją zachodzącego procesu? ........
- Jaki spadek ciśnienia w liniach wężowych powodują zasysacze liniowe? ........
- W jakiej maksymalnej odległości od budynku może znajdować się oś obrotnicy samochodu SHD-40, aby można było sięgnąć koszem do VI kondygnacji nadziemnej zakładając, że na jedną kondygnację od poziomu 0,0 m przypadają 3 metry? ........
- Dowódca pojazdu pożarniczego ma prawo żądać podczas jazdy alarmowej do zdarzenia ........
- Do zerwanej sieci trakcyjnej pod napięciem nieprzekraczającym 30 kV, podczas działań ratowniczych, wolno się zbliżyć na odległość nie mniejszą niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: