LOGOWANIE

Kwalifikacja MS21 - CZERWIEC 2016

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS21 - CZERWIEC 2016':

- Spadek wytrzymałości na ściskanie betonu o 50-60%, powodujący jego zniszczenie, jest obserwowany w konstrukcjach narażonych na temperaturę co najmniej ........
- Na podstawie zamieszczonego wykresu względny czas trwania pożaru w strefie pożarowej o powierzchni 90 m2, w której składowana jest parafina o łącznej masie 2 650 kg i Qc= 62MJ/kg, wynosi ........
- Jaką minimalną długość musi mieć ramię r2 dźwigni służącej do wykonania dostępu do poszkodowanego? ........
- Praktyczna wysokość ssania w pompach pożarniczych wynosi maksymalnie ........
- Ile wody z powodu niesprawnego odpływu znajduje się w pomieszczeniu, do którego w następstwie opadu 22 mm deszczu spłynęła woda z betonowego placu o powierzchni 400 m2? ........
- Zasady prowadzenia działań ratowniczych na autostradach płatnych są określone ........
- Informacja podczas korespondencji radiowej "SIS udają się do REDUTY" oznacza, że jednostki biorące w działaniach ........
- Alarm wstępny sygnalizatora bezruchu jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym o minimalnym natężeniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: