LOGOWANIE

Kwalifikacja MS21 - PAŹDZIERNIK 2013

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS21 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Podział budynków ze względu na wysokość wprowadzony został w celu ustalenia ........
- Oświetlenie awaryjne obejmuje oświetlenie ........
- Maksymalna praktyczna wysokość ssania motopompy pożarniczej wynosi ........
- Ilość materiału niebezpiecznego pożarowo znajdującego się na stanowisku pracy nie może przekroczyć ........
- Materiały palne można przechowywać od magazynów gazów palnych w odległości nie mniejszej niż ........
- Podczas działań ratowniczo-gaśniczych występują typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi: ........
- System SWD-ST oznacza ........
- Sygnalizator bezruchu uruchomi się, gdy ratownik pozostanie w bezruchu przez około ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: