LOGOWANIE

Kwalifikacja AU17 - CZERWIEC 2015

(Realizacja procesów drukowania z form drukowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU17 - CZERWIEC 2015':

- W jakiej technice druku stosuje się formę drukową przedstawioną na zdjęciu? ........
- Lustro oznaczone na ilustracji numerem 2 w trakcie naświetlania laserowego płyty ........
- Podczas przygotowania formy do drukowania techniką sitodrukową należy sprawdzić czy ........
- Wady form sitodrukowych wynikłe z nieprawidłowego naświetlania należy usunąć poprzez ........
- Dlaczego lejność farby do sitodruku nie może być wysoka? ........
- W której technice drukowania podczas przyrządzania maszyny należy przygotować walce aniloks, ciekłe farby i rakle? ........
- Podczas przygotowywania zespołu maszyny offsetowej należy włączyć pompę systemu recyrkulacji ........
- Aby usunąć wadę odbitki przedstawionej na zdjęciu należy przemieścić formę drukową koloru ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: