LOGOWANIE

Kwalifikacja BD20 - STYCZEŃ 2021

(Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD20 - STYCZEŃ 2021':

- Budynek o wysokości 30 m ponad poziomem terenu może być, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wyposażony w instalację gazową zasilaną ........
- W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wielkości obowiązujących dla urządzeń ........
- Na podstawie przedstawionej aksonometrii instalacji gazowej ustal liczbę działek obliczeniowych, które należy wyodrębnić w celu przeprowadzenia obliczeń projektowych tej instalacji. ........
- Przyrządem kontrolno-pomiarowym stosowanym podczas montażu instalacji gazowej nie jest ........
- Kiedy wymagane jest przeprowadzenie głównej próby szczelności instalacji gazowej? ........
- Jeżeli do całkowitego i zupełnego procesu spalania gazu ziemnego w kotle gazowym należy dostarczyć o 15% więcej powietrza niż wynika to z zapisu reakcji spalania, to współczynnik nadmiaru powietrza λ dla tego procesu wynosi ........
- Jeżeli detektor gazu płynnego posiada próg wykrywalności propanu wynoszący 50 ppm, to obecność gazu płynnego w pomieszczeniu można wykryć przy stężeniu wynoszącym ........
- Której czynności nie wykonuje się podczas corocznej konserwacji gazowego grzejnika wody przepływowej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.20-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: