LOGOWANIE

Kwalifikacja TKO5 - STYCZEŃ 2016

(Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TKO5 - STYCZEŃ 2016':

- Na rysunku przedstawiono wkładkę topikową pełnozakresową ........
- Jaki układ sieci rozdzielczej przedstawiono na rysunku? ........
- Przewody ochronne PE mają izolację koloru ........
- Który element instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunku? ........
- Pomiar napięć fazowych za pomocą woltomierza podłączonego do łącznika o podanym diagramie łączeń możliwy jest w układzie według schematu ........
- W układzie pokazanym na rysunku wartość natężenie prądu I płynącego przez odbiornik wynosi ........
- Całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu zapewnia obudowa oznaczona symbolem ........
- Jaka jest nazwa pokazanego na rysunku dokumentu należącego do dokumentacji utrzymania sieci trakcyjnej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: