LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2023

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2023':

- Jaką złożoność obliczeniową mają problemy polegające na wykonaniu czynności na łańcuchu lub tabeli w dwóch zagnieżdżonych pętlach działających na wszystkich elementach? ........
- Na podstawie przypisania wartości do zmiennych zapisanych w języku PHP można stwierdzić, że ........
- Instrukcja break w przedstawionym kodzie PHP sprawi, że ........
- Na podstawie przedstawionego kodu w języku JavaScript można powiedzieć, że alert nie zostanie wyświetlony, ponieważ ........
- Lokalny System Zarządzania Bazą Danych (SZBD) udostępnia bazę danych ........
- Na tabeli dana, której wiersze zostały pokazane na obrazie, wykonano przedstawioną kwerendę SELECT.
Ile wierszy wybierze kwerenda? ........
- W tworzonej tabeli pole typu BLOB jest przeznaczone do przechowywania ........
- Tabela Pracownicy zawiera dane pracowników z różnych działów, co określa pole liczbowe dzial. Ponieważ zazwyczaj są wykonywane kwerendy tylko na dziale równym 2, to można uprościć zapytania do tabeli, tworząc wirtualną tabelę o nazwie Prac_dzial2 za pomocą zapytania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: