LOGOWANIE

Kwalifikacja M15 - CZERWIEC 2015

(Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M15 - CZERWIEC 2015':

- Którą przekładnię zębatą przedstawiono na rysunku? ........
- Aby uciąć odcinek drutu stalowego o średnicy 2 mm, należy posłużyć się szczypcami ........
- Do pomiaru napięcia zasilania lampki sygnalizacyjnej wykorzystuje się ........
- Jakie jest wzajemne położenie osi kół w poprawnie zmontowanej przekładni łańcuchowej? ........
- Po wymianie paska w przekładni pasowej należy sprawdzić ........
- Na którym rysunku przedstawiony jest symbol graficzny czujnika zbliżeniowego indukcyjnego? ........
- Dokładność wskazań mikrometru po wykonaniu naprawy sprawdza się za pomocą ........
- Korzystając z fragmentu instrukcji użytkowania czujnika optycznego odbiciowego, określ maksymalną odległość montażu czoła czujnika od powierzchni przedmiotu rozpoznawanego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.15-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: