LOGOWANIE

Kwalifikacja MEP1 - CZERWIEC 2015

(Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MEP1 - CZERWIEC 2015':

- Rysunek przedstawia symbol graficzny ........
- Który rysunek przedstawia schemat mechanizmu korbowego? ........
- Aby uciąć odcinek drutu stalowego o średnicy 2 mm, należy posłużyć się szczypcami ........
- Do pomiaru średnicy wałka $12,4 mm należy zastosować ........
- Aby rozpoznać na stanowisku montażowym rodzaj gwintu śruby, należy użyć ........
- Jakie jest wzajemne położenie osi kół w poprawnie zmontowanej przekładni łańcuchowej? ........
- W jakiej kolejności należy przeprowadzić demontaż siłownika przedstawionego na rysunku, by wymienić sprężynę? ........
- Symbol wskazany strzałką oznacza, że miernik elektryczny ma ustrój pomiarowy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: