LOGOWANIE

Kwalifikacja MG6 - STYCZEŃ 2020

(Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG6 - STYCZEŃ 2020':

- Symbolem literowym LN oznacza się ........
- Urządzenie przedstawione na rysunku służy do transportu ........
- Materiały wsadowe takie jak surówka, stopy aluminium dostarczane są do odlewni w postaci ........
- Żeliwo sferoidalne oznacza się symbolem ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Proces modyfikacji metalu przedstawiono na rysunku oznaczonym literą ........
- Podstawowym składnikiem ogniotrwałych wyrobów krzemionkowych jest ........
- Przed przystąpieniem do spustu ciekłego żeliwa z pieca do kadzi odlewniczej należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO