LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2009':

- Rysunek przedstawia fragment układu konstrukcyjnego budynku wykonanego w technologii ........
- Kubaturę budynku wyraża się ........
- Wyposażenie placu budowy nie zależy od ........
- Rozliczenia zużytych na budowę materiałów dokonuje się na podstawie ........
- Jaką metodę docieplenia ścian zewnętrznych budynku przedstawia rysunek? ........
- Który rysunek przedstawia schemat obciążenia budynku wiatrem? ........
- Których z wymienionych robót budowlanych nie zalicza się do robót ziemnych? ........
- Moment maksymalny w belce przedstawionej na rysunku wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2009