LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2018 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2018 (test 2)':

- Sufit podwieszany przedstawiony na rysunku wykonany jest na profilach ........
- Wysokość profili słupkowych CW określa się, mierząc wysokość pomieszczenia w świetle profili UW, a następnie tę wartość pomniejsza się o 0,5÷2,0 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia w świetle profili UW wynosi 250 cm, to długość, na którą należy przyciąć profile CW 50, wynosi ........
- Do przykręcenia drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm do stalowego rusztu należy użyć blachowkrętów o długości ........
- Do odginania nadmiaru wieszaka bezpośredniego typu ES należy używać ........
- Na rysunku przedstawiono system ........
- Maksymalny rozstaw łączników do mocowania profili UD 30 do podłoża wynosi 60 cm. Łączniki muszą być zamontowane w odległości nie większej niż 10 cm od każdego końca profilu i nie może być ich mniej niż 3. Ile łączników należy użyć do zamontowania profilu o długości 150 cm? ........
- Do wykończenia krawędzi płyty gipsowo-kartonowej przylegającej do ościeżnicy okiennej należy użyć ........
- Powierzchnia nowego muru ceramicznego, przed mocowaniem do niego płyt gipsowo-kartonowych przy użyciu kleju gipsowego, powinna być ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO