LOGOWANIE

Kwalifikacja MG22 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG22 - CZERWIEC 2015':

- Jeżeli dok w stoczni remontowej ma parametry: długość L = 220 m, szerokość B = 36 m, zanurzenie H = 8 m i wyposażony jest w żuraw podnoszący elementy o maksymalnej masie Q = 20 t, to można na nim wydokować statek o parametrach ........
- Kolejność montażu sekcji od rufy w kierunku dziobu na pochylni do wodowania wzdłużnego, przedstawiono we fragmencie zestawienia zamieszczonego w tabeli, której niektóre pozycje zostały wykropkowane. Poprawną technologicznie kolejność montażu sekcji dla tego przypadku zamieszczono w kolumnie ........
- Zgodnie z rysunkiem należy zamontować uchwyt do demontażu ........
- Dla spawacza pracującego przy montażu kadłuba śmiertelne zagrożenie stanowi porażenie prądem o wartości natężenia z przedziału ........
- Element podbudowy okrętu do wodowania przedstawiony na rysunku to ........
- Do poprawnego zabezpieczenia okrętu po zwodowaniu i prowadzenia dalszych prac wyposażeniowych konieczne jest ........
- Wentylację wyciągową należy zainstalować podczas wykonania prac związanych ........
- W specyfikacji prac remontowych kadłuba okrętu armator zlecił wymianę uszkodzonego elementu poz.541, według rysunku. W związku z tym po odpaleniu starego elementu należy wykonać kolejno: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO