LOGOWANIE

Kwalifikacja MG6 - CZERWIEC 2020

(Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG6 - CZERWIEC 2020':

- Do modyfikacji żeliwa sferoidalnego w kadzi należy zastosować ........
- Piecem służącym wyłącznie do przechowywania ciekłego metalu jest piec ........
- Zanieczyszczony smarami i olejami złom metalowy, który będzie użyty jako wsad do pieca, należy ........
- Bloki żeliwne na schemacie żeliwiaka z zimnym dmuchem oznaczono cyfrą ........
- Głównym składnikiem kwarcytu, materiału ogniotrwałego, stosowanego do mas ubijanych w piecach indukcyjnych, jest związek chemiczny o symbolu ........
- Urządzeniem służącym do wytopienia niskotopliwych zestawów modelowych z wnęki formy jest ........
- Na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych określ z jaką mocą pracuje piec indukcyjny. ........
- Na rysunku przedstawiono proces ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.06-SG-20.06