LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2009':

- Room service to ........
- Osoby, które korzystają z dowolnych usług i produktów obiektu hotelarskiego, z wyjątkiem noclegowych, zalicza się do ........
- Które obiekty hotelarskie, według ustawy o usługach turystycznych, dostosowane są do samoobsługi klientów? ........
- Do zadań której z wymienionych organizacji należą: obrona interesów członków, wspólna promocja, ochrona prawna, doskonalenie wiedzy zawodowej, integracja środowisk hotelarskich i producentów na rzecz hotelarstwa oraz doradztwo inwestycyjne? ........
- Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli? ........
- W czterech tabelach przedstawiono charakterystykę obiektu hotelarskiego na podstawie wybranych wymagań kategoryzacyjnych. Który z opisów najpełniej charakteryzuje hotel 4*? ........
- Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi wyróżnia się dla ........
- Które sformułowanie charakteryzuje zakres usług centrum biznesu w hotelu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: