LOGOWANIE

Kwalifikacja MS21 - STYCZEŃ 2014

(Zarządzanie działaniami ratowniczymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS21 - STYCZEŃ 2014':

- Zgodnie z europejską klasyfikacją ogniową do klasy F zaliczane są materiały budowlane ........
- Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy zakwalifikować żłobki i przedszkola? ........
- Jaką powierzchnię czynną powinna mieć klapa dymowa systemu wentylacji pożarowej na klatce schodowej w budynkach niskich i średniowysokich w stosunku do rzutu poziomego podłogi klatki? ........
- Której z wymienionych czynności nie wolno wykonywać, ze względu na zagrożenie pożarowe, w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów? ........
- Gwałtowne otwarcie rozdzielacza kulowego podczas podawania prądu wodnego wywołuje zjawisko zwane ........
- Która strefa zagrożenia wybuchem może być wytworzona podczas działań ratowniczo-gaśniczych w gospodarczym młynie zbożowym? ........
- Podawanie powietrza osobom uwięzionym w zasypanych budynkach może być realizowane poprzez ........
- Umownym sygnałem dowodzenia dla stanowiska ratowniczego zastępu lub sekcji jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: