LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2014':

- Kobieta niebędąca w ciąży lub w okresie karmienia, zatrudniona przy stałej pracy polegającej na przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaskiej, może jednorazowo przenieść ........
- W pomieszczeniach pracy, jeżeli względy technologiczne na to pozwalają, należy zapewnić temperaturę nie niższa niż ........
- Podczas pracy obrabiarki skrawającej operator może ........
- Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się ........
- Określanie wydatku energetycznego metodą Lehmanna, polega na ........
- Zmęczenie, w zależności od przebiegu, nie występuje pod postacią ........
- Brak aktywności ruchowej powoduje ........
- Stanowisko pracy powinno być zaprojektowane tak, by zapewniało wygodne i bezpieczne warunki pracy osobom, których wymiary mieszczą się między wartościami ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: