LOGOWANIE

Kwalifikacja BUD20 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BUD20 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Jednym z oznaczeń chemicznych wykonywanych w celu określenia prawidłowego układu stabilizacji osadów ściekowych jest oznaczenie ........
- Na podstawie rysunku określ rzędną włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej. ........
- Prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego należy rozpocząć od ........
- Odbiór końcowy instalacji wodociągowej kończy się ........
- Bezpośrednią przyczyną kapania wody z zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w instalacji c.w.u. może być ........
- W skład dokumentacji powykonawczej sieci gazowej wchodzi ........
- Na podstawie aksonometrii instalacji gazu określ długość przewodu o średnicy DN50. ........
- Przy odbiorze sieci gazowej należy sprawdzić dokumentację dotyczącą wykonania i kontroli zgrzein oraz protokoły z przeprowadzenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: