LOGOWANIE

Kwalifikacja AU36 - STYCZEŃ 2014

(Prowadzenie rachunkowości)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU36 - STYCZEŃ 2014':

- Księgi rachunkowe przechowuje się w jednostce gospodarczej ........
- Nieplanowany odpis amortyzacyjny środka trwałego użytkowanego w wydziale produkcyjnym, powinien być zaksięgowany po stronie Dt konta ........
- Zobowiązanie wobec dostawcy wynosiło 4 800,00 zł. Dłużnik wystawił weksel własny na kwotę 4 900,00 zł. Dyskonto weksla powinno być zaksięgowane między innymi na koncie ........
- Do kosztów stałych w przedsiębiorstwie zalicza się ........
- Piekarnia piecze 3 rodzaje pieczywa, które różnią się między sobą ciężarem. Proces produkcji przebiega z wykorzystaniem tego samego surowca, przy zastosowaniu podobnego procesu technologicznego, z wykorzystaniem tych samych maszyn i urządzeń. Jednostkowy koszt wytworzenia pieczywa zostanie określony w oparciu o kalkulację ........
- Zaksięgowana na przedstawionych kontach księgowych operacja gospodarcza dotyczy otrzymania należności od odbiorcy w formie weksla ........
- Arkusze spisu z natury powinny być sporządzane ........
- Do oceny sprawności działania jednostki służy między innymi wskaźnik ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: