LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2022 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2022 (test 2)':

- Informacja o skażeniu partii jaj zanieczyszczonych pałeczkami Salmonella zostanie przekazana poprzez system ........
- Wskaż prawdziwą informację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń. ........
- Zanieczyszczenie fizyczne żywności to obecność w żywności ........
- Substancje dodawane do paszy w celu polepszenia lub zmiany właściwości organoleptycznych to dodatki ........
- Chorobą bakteryjną podlegającą obowiązkowi zwalczania z urzędu jest ........
- Dopuszczony jest ubój gospodarczy bydła w wieku do ........
- W uboju drobiu oparzanie poprzedza bezpośrednio ........
- Na rysunku przedstawiono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: