LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2006


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2006':

- Jaki dokument określa zasady świadczenia usług oraz kwestie porządkowe związane z pobytem gościa w hotelu? ........
- Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Turystyki podróże mieszkańców Podhala po Mazurach nazwiemy turystyką ........
- Usługa gastronomiczna zorganizowana na zlecenie w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę to ........
- Który obiekt nie jest zaliczany do obiektów hotelarskich? ........
- Rekomendacja zakładów hotelarskich i gastronomicznych to działanie statutowe ........
- Działanie na rzecz popierania, ułatwiania i rozwoju turystyki na świecie jest głównym celem ........
- Dźwigi osobowe w hotelu kategorii 4* obowiązują w obiektach powyżej ........
- Jaka minimalna powierzchnia jest wymagana dla pokoju dwuosobowego w hotelu ***? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: