LOGOWANIE

Kwalifikacja MS3 - PAŹDZIERNIK 2016

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS3 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Osoba uczestnicząca w imprezie masowej swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub postanowienia regulaminu obiektu (terenu) albo regulaminu imprezy masowej. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej w pierwszej kolejności ........
- W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu pracownika ochrony osobistej do zachowania zgodnego z prawem powinien on ........
- Sporządzając instrukcję dotycząca zabezpieczenia kluczy do pomieszczeń służbowych powinno się w niej zawrzeć między innymi informacje o zasadach ich przydzielania oraz ........
- Ile stopni powinien wynosić sektor pokrycia w szyku ochronnym typu "klin" dla każdego z pracowników ochrony tworzących ten szyk? ........
- Kto zajmuje miejsce obok kierowcy pojazdu przewożącego wartości pieniężne podczas wykonywania konwoju przy użyciu dwóch bankowozów? ........
- Po przeprowadzeniu czynności legitymowania członek służby porządkowej sporządza ........
- W przypadku nagłej niedyspozycji osoby transportującej wartości pieniężne w czasie trwania konwoju jej obowiązki przejmuje ........
- Zabezpieczenie techniczne wartości pieniężnych podczas ich przechowywania i transportowania realizowane jest poprzez zastosowanie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: