LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - PAŹDZIERNIK 2016

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Osoba uczestnicząca w imprezie masowej swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub postanowienia regulaminu obiektu (terenu) albo regulaminu imprezy masowej. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej w pierwszej kolejności ........
- Zabezpieczeniem technicznym nie jest ........
- Koncert zespołu rockowego organizowanego na płycie lotniska, na który organizator sprzedał 1 500 biletów, jest masową imprezą ........
- Współpraca z Policją podczas zabezpieczania imprezy masowej powinna polegać głównie na współdziałaniu w celu ........
- Przedstawiony opis dotyczy działania czujki ........
- Ile stopni powinien wynosić sektor pokrycia w szyku ochronnym typu "klin" dla każdego z pracowników ochrony tworzących ten szyk? ........
- Opis trasy konwoju, odległość i czas trwania konwoju zamieszczony jest ........
- W przypadku zaistnienia zagrożenia osoby ochranianej zamachem lub bezpośrednim atakiem, należy w pierwszej kolejności zasygnalizować kierunek zagrożenia oraz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.03-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: