LOGOWANIE

Kwalifikacja BD26 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD26 - CZERWIEC 2017':

- Przed przystąpieniem do renowacji zabytkowego obiektu budowlanego należy sporządzić inwentaryzację w formie projektu architektonicznego w skali ........
- Modele wykonane z gliny lub plasteliny, ze względu na ich małą trwałość, muszą być odtworzone w gipsie za pomocą formy ........
- Do wykonania odcisku z elementu płaskiego, niezbyt głęboko rzeźbionego i bez podciętych kształtów, stosuje się ........
- Patynę imitującą kość słoniową uzyskuje się, pokrywając nasycony dwukrotnie roztworem bielonego szelaku w spirytusie odlew ........
- Do klejenia połamanych odlewów gipsowych należy stosować gips oraz ........
- Zamiast gzymsu kamiennego można wykonać rdzeń gzymsu z żelbetu i przymocować do niego kamienne płyty okładzinowe za pomocą ........
- Ręczne wykuwanie zaprojektowanego napisu w technice reliefu wypukłego, na przygotowanej powierzchni elementu kamiennego, należy rozpocząć od ........
- Jeżeli oparcie fleku w gnieździe jest niepewne, to należy wzmocnić połączenie za pomocą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: