LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - CZERWIEC 2019

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - CZERWIEC 2019':

- Montaż gruntowej pompy ciepła zakłada wykonanie kolektora poziomego jako dolnego źródła. W tym przypadku kolektor poziomy to ........
- Którego systemu dotyczy zamieszczony schemat blokowy? ........
- Sporządzając kosztorys wykonania instalacji wodnej w gminie Dominowo należy uwzględnić między innymi stawkę brutto ceny wody za 1 m³, która na podstawie danych zawartych w tabeli wynosi ........
- Na rysunku przedstawiono sprzęt służący do ........
- Aby połączyć ze sobą dwie stalowe rury tej samej średnicy z gwintem zewnętrznym należy użyć ........
- System wentylacji zakłada, aby wentylator w nim zamontowany miał wydajność max. 800 m³/h przy obrotach 2000 obr/min. Z danych zawartych w tabeli wynika, że będzie to typ ........
- W celu sporządzenia oferty wykonania instalacji hydraulicznej należy podać liczbę grzejników w budynku. ........
- Na rysunku przedstawiono umowne oznaczenie graficzne zaworu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.17-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: