LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - CZERWIEC 2019

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - CZERWIEC 2019':

- Montaż gruntowej pompy ciepła zakłada wykonanie kolektora poziomego jako dolnego źródła. W tym przypadku kolektor poziomy to ........
- Podczas transportu elementów systemu solarnego najbardziej narażone na stłuczenie są ........
- Ile pomp należy zakupić, aby wykonać roboty hydrauliczne według zamieszczonego schematu instalacji grzewczej w układzie otwartym? ........
- Na jakie miesiące według harmonogramu zaplanowano roboty związane z budową tłoczni ścieków WK9? ........
- Podczas konserwacji pompy cyrkulacyjnej układu solarnego stwierdzono, że pompa nie działa ze względu na uszkodzenie kondensatora. Przed jego wymianą należy w pierwszej kolejności ........
- Sporządzając kosztorys wykonania instalacji wodnej w gminie Dominowo należy uwzględnić między innymi stawkę brutto ceny wody za 1 m³, która na podstawie danych zawartych w tabeli wynosi ........
- Z dokumentacji wynika, że roczne rachunki za energię elektryczną w budynku użyteczności publicznej wynoszą 6000 zł. Inwestor chcąc zmniejszyć te rachunki postanowił zamontować na dachu budynku system paneli fotowoltaicznych. Dzięki niemu koszty zużycia energii elektrycznej zmniejszą się o 75%. Ile będzie płacił za energię elektryczną po zrealizowaniu tej inwestycji? ........
- Pod które zaciski listwy zamieszczonej na schemacie należy podłączyć pompę c.o. ? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: