LOGOWANIE

Kwalifikacja EE16 - CZERWIEC 2021

(Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE16 - CZERWIEC 2021':

- Przedstawiony na rysunku układ VAV reguluje ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaz manometr, który należy zamontować na przyłączu 1/8" między sprężarką a skraplaczem układu chłodniczego pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A. ........
- Na schemacie przedstawiono podłączenie silnika ........
- Na rysunku elementy służące do regulacji natężenia przepływu wody grzewczej w poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego oznaczono cyfrą ........
- W celu usunięcia niesprawności polegającej na tym, że w nawilżaczu parowym centrali klimatyzacyjnej część dysz nie pracuje lub generuje zbyt mały strumień pary, należy ........
- Na podstawie zmieszczonego w tabeli fragmentu instrukcji montażu klimatyzatora określ ilość czynnika chłodniczego, o którą należy uzupełnić układ chłodniczy o długości rurociągów 10 m. ........
- Rurociągi klimatyzacyjne typu Spiro należy łączyć ze sobą, ........
- Którego przyrządu należy użyć do lokalizacji nieszczelności w układzie chłodniczym po jego naprawie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.16-SG-21.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: