LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - CZERWIEC 2021

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - CZERWIEC 2021':

- Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6.
Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne ........
- W języku C++ zdefiniowano zmienną: char zm1;. W jaki sposób można do niej przypisać wartość zgodnie ze składnią języka? ........
- Przedstawiony fragment kodu PHP służy do obsługi ........
- Który z typów relacji wymaga utworzenia tabeli pośredniej łączącej klucze główne obu tabel? ........
-
Funkcja agregująca AVG użyta w zapytaniu ma za zadanie ........
- Którego typu danych w bazie MySQL należy użyć, aby przechować w jednym polu datę i czas? ........
- Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę ........
- GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci TO anna; Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-SG-21.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: