LOGOWANIE

Kwalifikacja MG6 - CZERWIEC 2016

(Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG6 - CZERWIEC 2016':

- Wskaż zastosowanie miedzi fosforowej w procesie topienia stopów miedzi. ........
- Urządzenie służące do transportu żużla w odlewni to ........
- W jaki sposób należy przygotować materiały żużlotwórcze do procesu topienia metalu? ........
- Odlewniczy stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami stopowymi zawierający powyżej 2% węgla, w którym występuje przemiana eutektyczna, to ........
- Żeliwiak bezkoksowy przedstawiono na rysunku oznaczonym literą ........
- Wskaż typ materiałów ogniotrwałych, które należy zastosować, aby wykonać zasadową wymurówkę pieca. ........
- Wskaż przeznaczenie narzędzia przedstawionego na rysunku stosowanego podczas spustu metalu z pieca odlewniczego. ........
- Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę zrywania łuku elektrycznego podczas pracy pieca łukowego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO