LOGOWANIE

Kwalifikacja MG22 - CZERWIEC 2021

(Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG22 - CZERWIEC 2021':

- Stal okrętowa o podwyższonej wytrzymałości oznaczana jest symbolem ........
- Do wykonania opisu blach hutniczych używany jest ........
- Zaznaczona na rysunku strzałką wada spoiny to ........
- Na której ilustracji przedstawiono poprawną kolejność układania spoin sczepnych? ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie do transportu blach to ........
- Podczas montażu kadłuba denne podpory boczne należy umieścić ........
- Nożyce gilotynowe do blach służą do ........
- Na rysunku przedstawiono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.22-SG-21.06