LOGOWANIE

Kwalifikacja MG8 - STYCZEŃ 2022

(Wykonywanie prac wiertniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG8 - STYCZEŃ 2022':

- Na podstawie fragmentu instrukcji montażu urządzenia wiertniczego wskaż, z jaką siłą należy napiąć kotwy (odciągi) od mostka do podłoża terenu. ........
- Do kontrolowania i stabilizacji położenia ładunku przenoszonego dźwigiem służy ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji pompy płuczkowej PZ 7 określ minimalną liczbę skoków tłoków pompy z jaką może ona pracować. ........
- O jakiej średnicy należy dobrać stabilizator, wchodzący w skład przewodu wiertniczego, jeżeli wiercenie otworu odbywać się będzie świdrem ϕ 8½"? ........
- Jeżeli po podciągnięciu zestawu przewodu wiertniczego do góry brakuje na ciężarowskazie 20 ton ciężaru całkowitego, może to świadczyć między innymi o ........
- Który parametr zaczynu cementowego można zmierzyć przy pomocy stożka i płyty przedstawionych na rysunku? ........
- Które urządzenie umożliwiające cementowanie kolumny rur okładzinowych przy pomocy klocków cementacyjnych przedstawione jest na rysunku? ........
- Odwierty eksploatacyjne ropy naftowej likwiduje się poprzez ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.08-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: