LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2022 (test 3)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2022 (test 3)':

- Znieczulenie ogólne jest niezbędne do przeprowadzenia ........
- Najwyższa fizjologiczna wewnętrzna ciepłota ciała występuje u ........
- W celu wykrycia nużeńca należy pobrać ........
- Stężenie pośmiertne oznacza wystąpienie ........
- Do chorób wirusowych należą ........
- Ciało obce w czepcu może doprowadzić do zapalenia ........
- Podawanie paszy bogatej w węglowodany u bydła może doprowadzić do ........
- Przedstawiony na rysunku przedmiot stosowany jest w przypadku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: