LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2008':

- Jednym z zadań jakie spełnia strop międzykondygnacyjny jest ........
- Betonem sprężonym nazywamy ........
- Jaką płytę zastosowano do wykonania przedstawionego na rysunku stropu? ........
- Której informacji nie umieszcza się na tablicy informacyjnej budowy? ........
- Jaki układ dróg w obrębie placu budowy przedstawiono na rysunku? ........
- Jednostką ładunkową umożliwiającą mechanizację przeładunku oraz składowanie materiałów budowlanych jest ........
- Na rysunku przedstawiono ramę rusztowania ........
- Na podstawie fragmentu rzutu kondygnacji odczytaj wymiar okien w świetle węgarków. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2008