LOGOWANIE

Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2018

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS7 - CZERWIEC 2018':

- Opiekun może uzyskać informacje o zdolności podopiecznego do wykonywania złożonych czynności życia codziennego, stosując skalę ........
- Podopieczna uskarża się, że z powodu niedowładu kończyn dolnych straciła sens swojego życia, bo nie może chodzić na wycieczki w góry, które w przeszłości bardzo lubiła. Która potrzeba podopiecznej wymaga w tej sytuacji zaspokojenia? ........
- Podopieczny spożył posiłek o godzinie 15.00. Opiekun może najwcześniej wykąpać podopiecznego w wannie o godzinie ........
- Nagle występujący silny piekący ból za mostkiem, promieniujący do żuchwy, barku i lewej ręki, który nie ustępuje po zażyciu przez podopiecznego nitratów (nitrogliceryny), może wskazywać na ........
- U podopiecznego doszło do masywnego krwawienia z pękniętego żylaka podudzia. Opiekun udzielając pomocy przedmedycznej, powinien ułożyć kończynę dolną podopiecznego powyżej poziomu ciała i założyć mu opatrunek ........
- W celu zapobiegania wadliwemu ustawieniu stawów kończyn dolnych u podopiecznego leżącego na plecach, na poduszce z obniżonym wezgłowiem łóżka, opiekun powinien stopy podopiecznego ułożyć względem podudzi pod kątem ........
- Ciepły okład przeciwzapalny powinien pozostać na miejscu chorobowo zmienionym przez okres ........
- W celu utrzymania sprawności fizycznej 70-letniej podopiecznej z chorobą niedokrwienną serca, u której podczas większego wysiłku występuje ból za mostkiem i duszność, opiekun powinien zaproponować jej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: