LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2021

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2021':

- Z kolektora słonecznego o powierzchni 3 m² i sprawności przekazywania energii cieplnej 80% przy nasłonecznieniu 1000 W/m² można uzyskać moc wynoszącą ........
- Łącząc szeregowo panele fotowoltaiczne należy wziąć pod uwagę ........
- Wentylacją naturalną nie jest ........
- Oblicz wartość promieniowania bezpośredniego, wiedząc że promieniowanie rozproszone wynosi 300 W/m², a promieniowanie całkowite 1000 W/m². ........
- Instalację ogrzewania podłogowego zasilaną z pompy ciepła wykonuje się z rur ........
- Solarna stacja napełniająca pracuje z wydajnością 3 dm³/s. W ciągu dwóch godzin może napełnić instalację o maksymalnej objętości ........
- Kosztorys, który nie zawiera informacji o cenach, to kosztorys ........
- Moc takich samych pomp ciepła połączonych kaskadowo jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: