LOGOWANIE

Kwalifikacja MEP1 - CZERWIEC 2019

(Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MEP1 - CZERWIEC 2019':

- Na rysunku przedstawiono ........
- Przedstawiony na rysunku klucz służy do odkręcania ........
- Pomiaru głębokości otworu z dokładnością ±0,1 mm można dokonać za pomocą ........
- Który element służy do zabezpieczenia nakrętki koronkowej przed samoczynnym luzowaniem? ........
- Zabieg gratowania metalowych elementów konstrukcyjnych wykonuje się w celu ........
- W urządzeniu precyzyjnym uszkodzeniu uległo łożysko walcowe. Średnica i szerokość piasty, w której osadzone jest to łożysko, wynoszą odpowiednio 39 mm i 19 mm. Odczytaj z tabeli numer katalogowy łożyska, którym można zastąpić uszkodzony element. ........
- Przedstawiony na rysunku czujnik montuje się na płytce drukowanej za pomocą ........
- Które narzędzia umożliwiają wykonanie montażu mechanicznego czujnika przedstawionego na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: